Εξυπηρετούμε σε όλη την Αττική. Στόχος μας στο άμεσο μέλλον είναι να εξυπηρετούμε και άλλες περιοχές πανελλαδικά.